Opłaty

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łowiczu

69 1240 6292 1111 0010 6880 3460

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz