Młodzieżowa rada bursy

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy
w roku szk. 2015/2016

 

MAŁGORZATA NAGÓRSKA – PRZEWODNICZĄCA

KAMILA WALCZEWSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

MAGDALENA CISZEWSKA – SEKRETARZ/KRONIKARZ